W skali dwunastu miesięcy poprawiła się sytuacja w segmencie inwestorów indywidualnych, którzy zakończyli w tym czasie 71,2 tys. inwestycji, czyli o blisko 1000 (1,35 proc.) więcej niż w 12-miesięcznym okresie zakończonym w maju ub.r. Z kolei deweloperzy oddali 47,5 tys. mieszkań, o 16,3 tys. (25,6 proc.) mniej niż przed rokiem. W segmencie mieszkań spółdzielczych i zaliczanych do kategorii „pozostałe” kontynuowana jest silna tendencja spadkowa. W przypadku tych pierwszych spadek rok do roku przekracza 44 proc., a w przypadku drugich wynosi blisko 36 proc.

Mieszkania oddawane do użytkowania w kolejnych 12-miesięcznych okresach


Do 155,5 tys. zł spadła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w ostatnim roku. To najmniej od kwietnia ubiegłego roku. W skali roku oznacza to spadek o 0,8 proc., zaś w porównaniu miesięcznym 1,7 proc. Ostatnie 12 miesięcy okazały się lepsze niż poprzedni taki okres jedynie dla deweloperów, którzy w tym czasie rozpoczęli budowę blisko 59,4 tys. lokali, czyli o 2,2 tys. (3,8 proc.) więcej. Warto jednak zwrócić uwagę, że w porównaniu z miesiącem poprzednim rozpoczęli budowę o 5,6 proc. mniej lokali. Do ogólnego pogorszenia sytuacji pozostałe segmenty rynku przyłożyły się po równo, notując po 1,1-1,2 tys. słabszy wynik niż przed rokiem. W ujęciu procentowym największy – po ok. 25 proc. – spadek zanotowaliśmy w segmentach: pozostałe i spółdzielcze.

Mieszkania, których budowę rozpoczynano w kolejnych 12-miesięcznych okresach


Kolejny miesiąc przyspiesza dynamika wzrostu liczby wydawanych pozwoleń na budowę mieszkań. W ostatnim roku wydano ich 177,8 tys., o 4,2 proc. więcej niż przed rokiem i 0,9 proc. więcej niż przed miesiącem. To najlepszy rok do grudnia 2009, kiedy wydano pozwoleń na budowę blisko 179 tys. lokali. Zdecydowanym liderem są deweloperzy, którzy w ciągu roku wystarali się o 71,8 tys. pozwoleń, czyli o 14 tys. sztuk więcej niż przed rokiem, co oznacza wzrost o 24,2 proc. Mniej aktywni na tym polu są inwestorzy indywidualni, którzy – choć cały czas grają główne skrzypce, bo pozwoleń dostali prawie 99 tys. – w trakcie ostatnich 12 miesięcy otrzymali ich o 3,8 tys. (3,7 proc.) mniej. Pokaźny, przekraczający 47 proc. spadek liczby wydanych pozwoleń zanotowaliśmy też w segmencie „pozostałe”, gdzie spadek sięgnął 3,3 tys. sztuk.

Mieszkania, na realizację których wydawano pozwolenia
w kolejnych 12-miesięcznych okresach


Zgodnie z naszymi prognozami, pod względem liczby inwestycji oddawanych do użytkowania najprawdopodobniej osiągnęliśmy dołek i w perspektywie najbliższych miesięcy oczekujemy odwrócenia trendu. Najbardziej aktywni na tym polu będą najpewniej deweloperzy, którzy zaczną oddawać inwestycje rozpoczynane w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Sprzedaż mieszkań w tym roku rośnie, ale – wg danych REAS – w tempie wolniejszym niż podaż. W parze z oczekiwanym przez nas wzrostem liczby oddawanych mieszkań może to oznaczać dalszy stopniowy spadek ich cen, a przy utrzymującej się przewadze podaży nad popytem może także oznaczać, że obserwowany spadek liczby rozpoczynanych inwestycji, zwłaszcza u deweloperów, gdzie jest najbardziej dynamiczny, będzie kontynuowany.


Bernard Waszczyk, Open Finance