Znaczący udział w wydanych pozwoleniach na budowę mają pozwolenia na budynki mieszkalne: 76.396 pozwoleń, co stanowi 39,5% ogólnej liczby pozwoleń. W podziale na rodzaje budynków mieszkalnych wydano 73.248 pozwoleń na budynki jednorodzinne, a na wielorodzinne 3148 pozwoleń. Liczba pozwoleń na budynki jednorodzinne jest o 2,4% mniejsza, a na obiekty wielorodzinne większa niż w 2013 r. o 26,4%. Do użytkowania w ubiegłym roku zostało oddanych 169.596 obiektów budowlanych, co stanowi wzrost o 1,4%. Wzrost odnotowano przede wszystkim w kategorii budynków użyteczności publicznej (o 62,9%), budynkach zamieszkania zbiorowego (o 56,3%) oraz budynkach wielorodzinnych (o 4,2%). Natomiast spadła liczba budynków jednorodzinnych oddanych do użytkowania o 5,5%. Zalegalizowano 523 obiekty budowlane, z tego 148 obiektów to budynki jednorodzinne oraz 107 budynków użyteczności publicznej. W 2014 r. wydano także 4996 nakazów rozbiórki (o 277 nakazów więcej niż w 2013 r.), z czego 3066 nakazów dotyczyło budynków mieszkalnych. Ostatnią badaną kategorią danych są wszczęte postępowania egzekucyjne. W ubiegłym roku liczba takich postępowań wyniosła 1113, z czego 653 dotyczyły przypadków samowoli budowlanej.

(www.gunb.gov.pl)