Materiał zawiera kluczowe informacje na temat obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego. W przewodniku opisano każdy obszar z osobna tj.:
– położenie obszaru,
– walory przyrodnicze, w tym występowanie siedlisk przyrodniczych, a także gatunków roślin i zwierząt, będących przedmiotami ochrony oraz innych cennych gatunków roślin i zwierząt występujących w granicach obszaru,
– zidentyfikowane zagrożenia dla przedmiotów ochrony w danym obszarze Natura 2000 oraz celów ochrony i ogólnych warunków utrzymania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony.

Opisy uzupełnione są informacjami na temat powierzchni i położenia administracyjnego obszaru oraz powiązania z innymi formami ochrony przyrody. Każdy obszar wyposażono także w mapę oraz zdjęcia charakteryzujące walory przyrodnicze obszaru.

W publikacji zaprezentowano również mapę wszystkich obszarów Natura 2000 w województwie dolnośląskim, dzięki której każdy zainteresowany może bez problemu sprawdzić, jakie obszary znajdują się na interesującym go terenie.


Źródło: www.natura2000.gdos.gov.pl