Projektodawcy wskazują w uzasadnieniu do projektu, że celem ustawy jest dokonanie zmian dostosowujących regulacje dotyczące wycinki drzew i krzewów. Zmiany mają na celu zwiększenie uprawnień właścicieli nieruchomości, na których rosną drzewa i krzewy, uproszczenie regulacji dotyczącej wycinki oraz wyposażenie jednostek samorządu w kompetencje do dostosowywania poziomu ochrony zieleni do ich potrzeb.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw zakłada zlikwidowanie obecnie obowiązujących ograniczeń właściciela nieruchomości prywatnej w usuwaniu drzew i krzewów rosnących na działce. Obowiązujące przepisy wymagają od niego wystąpienia do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zezwolenie na takie działanie, co w ocenie projektodawców, stanowi nadmierną i nieuzasadnioną ingerencję w możliwość wykonywania prawa własności nieruchomości.

Ponadto posłowie podnoszą w uzasadnieniu, że stosowanie obecnych restrykcyjnych przepisów nie spełnia swojej roli, gdyż i tak niemal wszystkie decyzje, które wydają organy samorządu terytorialnego są pozytywne, czyli zezwalają na usunięcie drzewa lub krzewu.

- Zniesienie ograniczeń w zakresie usuwania drzew jest realizacją postulatów polskiego społeczeństwa. To danie ludziom wolności wyboru i swobody działania w sferze ich prywatnej własności – podkreśla prof. Jan Szyszko, minister środowiska.

Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz
Krzysztof Gruszecki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Dodatkowo projektodawcy proponują zmniejszenie administracyjnej kontroli wycinki drzew i krzewów. Podwyższone zostaną obwody drzew, co do których nie ma obowiązku uzyskiwania zezwolenia oraz obciążenia finansowe wnioskodawców związane z uzyskiwaniem zezwolenia (m.in. podwyższone zostaną obwody drzew, co do których nie ma obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie).

Resort środowiska informuje, że z zezwoleń będą zwolnione drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm w przypadku: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego. W przypadkach pozostałych gatunków drzew – 50 cm.

Projekt zakłada wprowadzanie zmian umożliwiających gminom rezygnację z konieczności uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów w wybranych przez nie sytuacjach oraz rezygnację z opłat za usunięcie, także w wybranych przez nie sytuacjach. Posłowie wskazują, że powyższe rozwiązanie umożliwi gminom dostosowanie zakresu prowadzonych przez nie postępowań do rzeczywistych możliwości i potrzeb danej gminy.

Ponadto jednostki samorządu terytorialnego uzyskają możliwość określania stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów, co oznacza, że uzyskają realny wpływ na poziom swoich dochodów z tytułu opłat. Stawki opłat nie mogą przekroczyć 500 zł dla drzew oraz 200 zł dla krzewów.

Źródło: sejm.gov.pl/Ministerstwo Środowiska

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów