Publikacja to kompendium wiedzy na temat obszarów Natura 2000 oraz siedlisk przyrodniczych, a także gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczono obszary Natura 2000.

Wiedza o sieci Natura 2000 jest potrzebna, gdyż obszary objęte tą formą ochrony obejmują około 20 proc. powierzchni kraju. W województwie lubuskim wyznaczono 75 obszarów obejmujących ponad 25 proc. powierzchni, w tym 11 obszarów specjalnej ochrony ptaków, 62 specjalne obszary ochrony siedlisk oraz 1 obszar o podwójnym statusie ochrony, stanowiący zarówno obszar specjalnej ochrony ptaków jak i obszar specjalnej ochrony siedlisk.

Źródło: www.gdos.gov.pl