Sejmowe komisje Finansów Publicznych oraz Infrastruktury zdecydowały, że definicja budownictwa społecznego, umożliwiająca stosowanie 7-proc. VAT powinna dotyczyć domów do 300 mkw. i mieszkań do 150 mkw. Niższa stawka VAT po 31 grudnia 2007 r. miałaby zastosowanie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa społecznego.Definicja ma objąć obiekty budownictwa mieszkaniowego, z wyjątkiem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych. W ramach definicji znalazły się również budynki instytucji ochrony zdrowia, świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza ludzi starszych i niepełnosprawnych. Zgodnie z przyjętym przez komisje projektem ustawy, preferencyjną stawką VAT zostaną objęte wszystkie kategorie remontów. Komisje przyjęły również propozycję bezterminowego zwrotu podatku od towarów i usług na materiały budowlane.

Gazeta Prawna, 24-26 sierpnia 2007 r., Magdalena Majkowska