Do tej pory prawo głosu przysługiwało współwłaścicielom niepodzielnie, czyli przed głosowaniem powinni uzgodnić jedno wspólne stanowisko, co w praktyce przy kilku bądź kilkunastu współwłaścicielach jest często niewykonalne. Nowelizacja przewiduje, że przy głosowaniu tzw. udziałami każdy współwłaściciel będzie mógł oddać głos zgodnie z wielkością udziału w lokalu. Natomiast w głosowaniu na zasadzie „jeden właściciel – jeden głos” współwłaściciele będą ustanawiać swojego pełnomocnika większością głosów. Nowelizacja została skierowana do Senatu.

www.sejm.gov.pl