Polska została zobowiązana do przygotowania takich dokumentów, Planów Gospodarowania Wodami w dorzeczach (PGW), do końca 2015 roku. Na okres przejściowy, w porozumieniu z Komisją Europejską, KZGW przygotowuje tymczasowe dokumenty – Masterplany. Dodatkowo działania, których realizacja jest niezbędna dla osiągnięcia dobrego stanu wód znajdą swoje miejsce w Programie wodno-środowiskowym kraju. Strategie te będą ze sobą kompatybilne. Dodatkowo PGW będzie także oceniał i analizował jak poszczególne prace i inwestycje wpływają na środowisko i jakość wód oraz jak realizują cel postawiony w polityce wodnej UE.

Jak będzie wyglądać reforma gospodarki wodnej? - w Ministerstwie Środowiska przygotowywany jest projekt nowego Prawa wodnego, które ma wyznaczać ramy prawne gospodarowania wodami w Polsce. Jutro szczegółowo opiszemy proponowane zmiany.