WSA wskazał, że aneks stanowi wewnętrzny akt Ministra Środowiska z zakresu zarządzania majątkiem. Uznał również, że rozstrzygnięcie wydane przez ministra nie jest decyzją administracyjną. Organizacje ekologiczne podkreślają, że stanowi to potwierdzenie braku możliwości społecznego nadzoru nad dokumentami, na podstawie których zarządzane są polskie lasy, czyli jedna czwarta powierzchni kraju.

„Skarga Rzecznika Praw Obywatelskich miała charakter niemerytoryczny” – ocenił Paweł Mucha, rzecznik resortu środowiska.

„Postanowienie sądu potwierdziło to, czego się obawialiśmy – społeczeństwo obywatelskie nie ma żadnej kontroli nad najważniejszymi dokumentami, na podstawie których zarządzane są polskie lasy. Nie można zaskarżyć ich w sądzie nawet, jeśli w rażący sposób naruszają prawo i grożą zniszczeniem przyrody. Będziemy się odwoływać od tego postanowienia” – wyjaśniła Agata Szafraniuk z ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, strona w procesie.

Organizacje pozarządowe WWF, Greenpeace, Greenmind, ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Dzika Polska, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i OTOP już od 2015 roku alarmowały, że wycinka będzie miała negatywny wpływ na przyrodę Puszczy i że jest niezgodna z prawem. Ich stanowisko wsparła Komisja Europejska, która rozpoczęła postępowanie przeciwko polskiemu rządowi w czerwcu 2016 roku.

13 marca, w czasie posiedzenia komisji ochrony środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności Parlamentu Europejskiego Komisarz ds. środowiska Karmenu Vella poinformował, że przesłał pismo do ministra środowiska z prośbą o natychmiastowe wstrzymanie wszelkiej wycinki w Puszczy Białowieskiej. Powiedział także: „Chcieliśmy rozmawiać na temat poprawek do planu zarządzania i ich zgodności z prawem unijnym, jednak propozycja ta została odrzucona”.

Źródło: www.otop.org.pl, Ministerstwo Środowiska, stan z 16.03.2017 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami