Jak poinformował we wtorek łódzki urząd marszałkowski do tegorocznego konkursu na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego zgłosiło się 147 wnioskodawców. Ostatecznie łączną kwotę 2 mln zł podzielono pomiędzy 45 z nich.

W tym roku priorytetowo traktowane były prace lub roboty budowlane przy obiektach najbardziej zniszczonych.

Najwięcej pieniędzy - 66 109 zł - otrzymała parafia rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kołacinku (gm. Dmosin). Po 60 tys. zł otrzymało kilkunastu innych wnioskodawców, wśród nich: gmina Dąbrowice, która chce wyremontować dach na ratuszu w Dąbrowicach. Jest to także parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Buczku na m.in. konserwację kaplicy św. Anny z pierwszej poł. XVII w. znajdującej się w miejscowym kościele z XV w., czy Politechnika Łódzka, która chce przeprowadzić remont konserwatorski dachu oraz balkonu od strony południowej willi Reinholda Richtera (obecnie rektorat uczelni).

Pieniądze z konkursu pomogą też w remoncie ołtarza głównego z XVIII w. w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie, spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży w Łowiczu, dzwonnicy drewnianej w Nowosolnej, więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego i ścian XVII – wiecznego kościoła w Białaczowie.

Środki zostały też przeznaczone na remont barokowego ołtarza bocznego w kościele p.w. św. Józefa w Stróży, ogrodzenie cmentarza parafii prawosławnej p.w. Wszystkich Świętych w Piotrkowie Trybunalskim, elewacji renesansowej kaplicy Aniołów Stróżów przy kościele p.w. św. Michała Archanioła w Niemysłowie, czy zabytkowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu.

Maksymalna kwota dotacji, o którą można było ubiegać się w tym roku, nie mogła przekroczyć 80 tys. zł. (PAP)