W czwartek 26 marca w Ekomarinie w Giżycku Państwowe Gospodarstwo  Wody Polskie rozpoczęło cykl szkoleń dla mazurskich przedsiębiorców i samorządowców na temat opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Dokładnych informacji o miejscach i terminach kolejnych szkoleń jeszcze, niestety, nie ma.
- Podamy je po majowym weekendzie - zapowieda Jacek Sądej z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Na szkoleniach  będą omawiane wszystkie szczegóły dotyczące opłat za grunty pokryte wodami należącymi do Skarbu Państwa. - Chodzi o to, aby wyeliminować niewiedzę i wątpliwości dotyczące wysokości stawek zgłaszanych przez mazurskich przedsiębiorców - tłumaczy Sądej.

Przemysław Daca, prezes Wód Polskich, zapowiadając szkolenia mówił, że dużo wątpliwości jest w związku z nowymi stawkami. Daca ocenił też, że wysokość opłat nie powinna stanowić realnego obciążenia dla przedsiębiorców, ani spowodować wzrostu cen dla zwykłych użytkowników przystani, pomostów i marin. Z szacunków Wód Polskich wynika, że realna wysokość tych opłat będzie stanowiła 1-2 proc. wszystkich przychodów rocznych przedsiębiorców działających w branży turystyki wodnej.

Zgodnie z przepisami, opłaty będą ponoszone za realnie zajmowany akwen, czyli obszar bezpośrednio powiązany z urządzeniem wodnym. Użytkownicy będę je wnosić za okres, w którym zajmują ten obszar. Obliczanie stawek będzie następowało w oparciu o wnioski przedsiębiorców.

W ocenie Wód Polskich, w niektórych przypadkach obecne stawki są niższe. Najwyższa stawka za 1 m kw. za grunty wykorzystywane dla działalności usługowej zadeklarowanej przez przedsiębiorcę zmniejszyła się z 12,19 zł do 8,90 zł. Najniższa stawka wynosi natomiast 1 gr za 1 m kw. na rok za użytkowanie gruntów pod nieodpłatne kąpieliska i tory wodne. Natomiast nowa stawka za porty, przystanie, nabrzeża, pomosty i wyciągi dla statków, wykorzystywane do przewozów pasażerskich wynosi 0,89 zł za 1 m kw., a za grunty wykorzystywane do gastronomii i hotelarstwa - 5 zł za 1 m kw. rocznie.

Zgodnie z przepisami Prawa wodnego, z opłaty rocznej zwolnione są grunty pokryte wodami oddawane w użytkowanie jednostkom samorządu terytorialnego, związkom i klubom sportowym, w tym uczniowskim oraz uprawnionym do rybactwa, na potrzeby uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb, jeżeli podmioty te zapewniają powszechny dostęp do wód.