Obecnie jest wymóg złożenia do Urzędu Patentowego wniosku o zmianę danych właściciela konkretnego dobra niematerialnego oddzielnie dla każdego z nich. Do każdego należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty urzędowej w wysokości 70 zł. Przykładowo, jeśli firma aktualizuje dane dotyczące dwóch znaków towarowych i dwóch wzorów użytkowych, musi złożyć cztery wnioski i każdy oddzielnie opłacić. - Mechanizm ten jest uciążliwy, przede wszystkim dla dużych podmiotów gospodarczych, które niejednokrotnie zmuszone są do częstych aktualizacji danych właściciela praw własności intelektualnej, co skutkuje multiplikacją wymaganych wniosków oraz załączników – mówi Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

 

Zdaniem Konfederacji Lewiatan ten kłopotliwy obowiązek można łatwo uprościć. Lewiatan proponuje, bazując na praktykach Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), stworzenie jednego formularza -wniosku o zmianę danych w rejestrze, w którym możliwe byłoby wpisanie listy konkretnych dóbr niematerialnych (znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, patentów na wynalazki). Byłaby też możliwość wniesienia jednej opłaty urzędowej w wysokości iloczynu określonego prawa własności przemysłowej i kwoty opłaty urzędowej. - Dzięki temu wystarczający będzie jeden wniosek dla wielu spraw, który jednocześnie można podpiąć pod elektroniczne systemy Urzędu Patentowego przy każdej sprawie – dodaje Elżbieta Dziuba.