MIB wskazuje, że do resortu wpływa szereg uwag dotyczących obowiązujących wzorów wniosków, zarówno od organów administracji architektoniczno- budowlanej, jak i osób fizycznych. Uwagi dotyczą głownie objętości i skomplikowania obowiązujących wzorów.

Projekt rozporządzenia określa m.in. wzory wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

W zakresie wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę ograniczono liczbę informacji podawanych przez inwestora, w tym usunięto informacje dotyczące liczby inwestorów, pełnomocnika inwestora, rodzaju i kategorii obiektu budowlanego oraz ograniczono liczbę załączników. Rubryki wypełniane przez organ ograniczono do informacji o dacie wpływu wniosku oraz numeru rejestru oraz zachowano miejsce na podpis osoby przyjmującej.

We wzorze zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dokonano takich samych zmian.

Rezultatem, skierowanych do konsultacji publicznych, zmian będzie zmniejszenie objętości formularzy. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę zmniejszy się z 13 do 2 stron. Natomiast, zgłoszenie budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego zmniejszy się z 5 do 2 stron.

W ocenie resortu - dzięki prostszym i przejrzystszym wnioskom inwestorzy częściej wypełniają je samodzielnie, a tym samym nie korzystają z pomocy urzędników - czytamy w uzasadnieniu.

(RCL/DL/PAP) 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów