Ustawa wprowadza jednolite wzory wniosków w formie dokumentów elektronicznych, w niektórych procedurach administracyjnych związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej. Celem zmian jest usprawnienie procedur urzędowych, a tym samym ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej.

Rząd chce wprowadzić kilkadziesiąt wzorów wniosków, które będą wykorzystywane przy załatwianiu spraw urzędowych opisanych w ponad 20 ustawach. Wzory wniosków będą precyzyjnie określać zakres wymaganych danych i zawierać wskazania, jakie dokumenty należy dołączyć. Ma to ograniczyć liczbę urzędowych wezwań do uzupełnienia braków, co powinno znacząco przyspieszyć załatwianie spraw administracyjnych. Za udostępnienie wniosków będą odpowiedzialni właściwi ministrowie. Po wejściu w życie zmian przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek w formie elektronicznej lub papierowej. Wzory wniosków w postaci elektronicznej będą zamieszczone w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych na platformie ePUAP. Wzory wniosków będą dostępne również w Biuletynie Informacji Publicznej danego urzędu.