W piątek Senat bez poprawek przyjął noweliizację Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego, a także ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych. Za nowelizacją - bez poprawek - opowiedziało się 55 senatorów, 15 było przeciw, 12 wstrzymało się od głosu. Teraz prezydent ma 21 dni na jej podpisanie. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 30 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw.
Czytaj również: Sejm skrócił terminy przedawnienia >>

 Przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacja przewiduje skrócenie podstawowego terminu przedawnienia roszczenia z 10 do 6 lat. W przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dotyczących świadczeń okresowych, np. czynszu najmu i dzierżawy, termin ten wynosiłby, tak jak dotychczas, trzy lata. Zmienią się jednak zasady liczenia tych terminów. Za koniec biegu przedawnienia będzie przyjmować się ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym upływa termin. Reguła ta nie będzie dotyczyć terminów krótszych niż dwa lata. Ponadto w sprawach o zasądzenie roszczenia powód będzie musiał wskazać datę jego wymagalności.