Kancelaria Senatu poinformowała, że zaplanowana na czwartek, 20 lipca wizyta studyjna senatorów z Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz z Komisji Środowiska do Puszczy Białowieskiej została odwołana w związku z przedłużającym się 45. posiedzeniem Senatu. 

Źródło: Kancelaria Senatu