Spośród trzech złożonych ofert ocenie poddano dwie (SITA Zielona Energia sp. z o.o. oraz Articulus sp. z o.o.), gdyż oferta złożona przez ITPOK Poznań sp. z o.o. została odrzucona jako niezgodna z postanowieniami SIWZ.

Oceniane oferty otrzymały następującą liczbę punktów:
Sita Zielona Energia sp. z o.o. - 89,31 pkt.
Articulus sp. z o.o. - 67,70 pkt.

W związku z powyższym za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez spółkę SITA Zielona Energia.

Źródło: www.ppp.gov.pl