Biuro prasowe Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformowało, że decyzja obejmuje budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz z budową węzłów drogowych "Czempiń" oraz "Kościan-Północ", obiektów mostowych, oraz miejsc obsługi podróżnych. Inwestycja jest realizowana w systemie "projektuj i buduj".

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że wykonawca jest uprawniony do rozpoczęcia budowy. "Dla wielu kierowców, którzy pokonują trasę pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem, z pewnością jest to dobra przedświąteczna informacja" - powiedział wojewoda Zbigniew Hoffmann.

W kwietniu 2016 roku podpisana została umowa ze spółką Budimex na projekt i budowę drogi S5 Poznań – Wrocław na odcinku Wronczyn – Kościan Południe. Wartość kontraktu sięga 360 mln zł brutto.

Powstająca droga ekspresowa S5 ma skrócić czas podróży pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem, ma też skutkować rozwojem gospodarczym regionu oraz zmniejszeniem ruchu tranzytowego przez leżące między stolicami obu województw miejscowości. (PAP)