Dzięki zwiększeniu budżetu konkursu 2/POIiŚ/9.4/2010 szansę na otrzymanie unijnej dotacji otrzymają dodatkowe 24 projekty, które po ocenie merytorycznej I stopnia znalazły się na liście rezerwowej beneficjentów.
Zmieniony regulamin oraz aktualna lista rankingowa konkursu nr 2/POIiŚ/9.4/2010 dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki.

Źródło: www.gramwzielone.pl