Wiceminister zadeklarował, że do realizacji sukcesywnie przygotowywane są kolejne inwestycje drogowe. Przetargi na inwestycje są przygotowywane tak, aby były zgodne z nowymi przepisami Prawa zamówień publicznych oraz uwzględniały zasady optymalizacji procesu budowy dróg, nad którą pracuje resort infrastruktury i budownictwa wspólnie ze środowiskiem branży budownictwa drogowego. Optymalizacja pozwoli na przyspieszenie i usprawnienie procesu inwestycyjnego, a także na ograniczenie kosztów budowy dróg, co jest niezbędne z uwagi na przeszacowanie programu drogowego o ok. 90 mld zł. Nowe wzory umów pozwolą na uzyskanie równowagi pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, dla których większa przewidywalność oznacza mniejsze ryzyko inwestycyjne, co wpłynie również na ograniczenie kosztów budowy dróg. W zakresie projektów kolejowych w ramach programu do 2023 r. przewidziane zostały środki w wysokości 66 mld zł. Najważniejszym obecnie wyzwaniem jest przyspieszenie realizacji projektów z obecnej perspektywy finansowej.

 

(www.mib.gov.pl,)