Dotychczas kwestie związane z charakterystyką energetyczną budynków uregulowane były w Prawie budowlanym, ale potrzeba wdrożenia dyrektywy wymusiła ujęcie ich w nowym akcie prawnym. Zgodnie z nowymi przepisami m.in. zlikwidowano obowiązek sporządzania świadectwa dla domów budowanych na własny użytek. Jest on natomiast wymagany od właścicieli, najemców, zarządców i osób posiadających spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu w przypadku sprzedaży, zbycia lub najmu budynku lub jego części. Zmienił się także sam zakres świadectw. Jednocześnie nowe przepisy wprowadzają okresowe kontrole systemów ogrzewania i klimatyzacji oraz określają powołanie centralnego rejestru świadectw.

Część przepisów ustawy regulująca zasady opracowania projektu krajowego planu działań dotyczącego zwiększenia liczby budynków o niskim zużyciu energii obowiązuje od 23 września ub. roku.

(www.rcl.gov.pl)