3523 hektary - dokładnie na takiej powierzchni leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie posadzą tej wiosny nowy las. Średnio przyjmuje się, że na hektarze sadzi się około 6 tys. małych drzewek. Wszystkie sadzonki, które zostaną posadzone na terenie RDLP w Olsztynie zostały wyhodowane w szkółkach leśnych prowadzonych przez tamtejsze nadleśnictwa. Dominującym gatunkiem jest sosna. Stanowi ona ponad 60% wszystkich sadzonek. W ostatnich latach rośnie jednak systematycznie udział gatunków liściastych – przede wszystkim dębu i buka. Wiąże się to z przebudową drzewostanów. Po II wojnie światowej na terenie Warmii i Mazur nawet na gruntach żyznych, czyli takich, na których wyrosłyby drzewa liściaste, sadzono przede wszystkim sosnę. Teraz leśnicy starają się wykorzystać potencjał żyznych siedlisk sadząc w miejscu sosny właśnie takie gatunki, jak dąb, czy buk.

Dzięki systematycznym zalesieniom powierzchnia lasów na Warmii i Mazurach cały czas rośnie. Od 1994 roku nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie wycięły 41,2 tys. hektarów (6,8% powierzchni lasów), natomiast posadziły las na powierzchni 77,5 tys. hektarów, w tym na gruntach dotychczas nieleśnych – 23,3 tys. hektarów.

Źródło: www.wfosigw.olsztyn.pl