W ubiegłym roku na usuwanie tego groźnego minerału zdecydowało się 16 samorządów z Warmii i Mazur. Dzięki ich zaangażowaniu i pomocy finansowej z zewnątrz zostało usuniętych prawie 450 ton wyrobów zawierających azbest. W tym roku odnotowano znacznie większe zainteresowanie tym działaniem. Do zakończonego właśnie konkursu, który ogłosił WFOŚiGW w Olsztynie przystąpiło bowiem aż 33 samorządów. Dzięki ich zaangażowaniu i środkom WFOŚiGW w Olsztynie i NFOŚiGW jeszcze w tym roku z Warmii i Mazur zostanie usuniętych prawie 2,5 tys. ton tego groźnego minerału. Wśród zgłoszonych samorządów najwięcej usunie gmina Gołdap, która w 2012 roku pozbędzie się ponad 460 ton azbestu.

W 2011 roku na usuwanie azbestu przeznaczono 420 tys. zł, z czego 154 tys. to dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie, a 208 tys. zł to środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W bieżącym roku na te działania przeznaczono ponad 2,25 mln zł, z czego 1,25 mln zł z NFOŚiGW i 1 mln zł z WFOŚiGW w Olsztynie.

Źródło: www.wfosigw.olsztyn.pl,