"Wyspa jest zakończona i na razie wszystko wygląda dobrze. Ptaki jeszcze do nas nie przyleciały, więc zdążyliśmy na czas. Mam nadzieję, że będzie tak dalej" - przyznał we czwartek Sebastian Menderski z olsztyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Sztuczna wyspa dla rybitw na rozlewisku w rezerwacie w Kwiecewie miała być gotowa do końca grudnia. Choć zdołano zakończyć roboty budowlane w terminie, ornitolodzy ich nie odebrali, bo okazało się, że wyspa zapadała się. Powodem tego nie były błędy wykonawców, ale to, że w rozlewisku Kwiecewo nie ma dość grubej warstwy nośnej gruntu.

Menderski przyznał, że tak naprawdę stabilność wyspy będzie można oceniać po nadejściu wiosny i rozmarznięciu gruntu. To, czy rybitwy założą na niej gniazda, okazać się może dopiero w perspektywie kilku lat.
Ornitolodzy z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zbudowali w woj. warmińsko-mazurskim trzy sztuczne wyspy dla rybitw rzecznych - oprócz Kwiecewa usypano je jeszcze w Sątopach Samulewie i Pieckach.
Ornitolodzy zbudowali rybitwom rzecznym sztuczne wyspy, ponieważ w ostatnich latach w woj. warmińsko-mazurskim znacznie pogorszyły się warunki życia tych ptaków.

Rybitwy rzeczne gniazdują na wyspach piaszczystych, na ich brzegach, tam gdzie nie ma wysokiej roślinności. Przez lata takie idealne warunki te ptaki znajdowały na wyspach na mazurskich jeziorach, ponieważ wiosną gospodarze umieszczali na wyspach bydło i zabierali je dopiero jesienią.

Bydło wyjadało trawę i tworzyły się idealne warunki dla rybitw. Niestety, teraz zwyczaj zawożenia krów na wyspy zanikł, a mazurskie wyspy porosły lasami, dlatego ornitolodzy postanowili wybudować im sztuczne wyspy. Koszt zbudowania tej w Kwiecewie wyniósł ok. 200 tys. zł, z czego 85 proc. to pieniądze unijne.

Projekt olsztyńskich ornitologów jest pionierski, ponieważ w Polsce i Europie zwykło się tworzyć dla rybitw wyspy pływające - tratwy czy pływające pomosty, ostatnio nawet przystosowano do tego celu starą barkę. Sztuczne wyspy dla tych ptaków usypywano dotąd w USA - tam pomysł ten się sprawdził. "Nam zależy na trwałym polepszeniu warunków bytowania rybitw, a pływające wyspy są jednak czasowe" - tłumaczył Menderski.

Ornitolodzy z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków od trzech lat prowadzą monitoring bytowania rybitw rzecznych w Warmińsko-Mazurskiem. Z ich obserwacji wynika, że ptaki te żyją w siedmiu koloniach, w sumie ich liczebność to 420-450 par.

Rybitwy rzeczne w Polsce są objęte ścisłą ochroną gatunkową.