Inwestycja została uzgodniona w wariancie 2., polegającym na realizacji 16 elektrowni wiatrowych o mocy pojedynczej turbiny do 3,0 MW, w odległości nie mniejszej niż 900 metrów od terenów wymagających ochrony akustycznej. Uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu wariant realizacji inwestycji został wypracowany w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, na podstawie przeprowadzonych analiz oddziaływania inwestycji na środowisko.

Od dnia powołania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu uzgodnił warunki realizacji 13 elektrowni wiatrowych, o łącznej maksymalnej mocy do ok. 480 MW.