Konserwacja i wyeksponowanie polichromii będzie odbywać się pod nadzorem konserwatora zabytków Ewy Pałacz. Obecnie opracowywany jest plan prac. W pierwszym etapie polichromie będą oczyszczane i zabezpieczone. Będziemy także badać wzorce i kolory. Następnie rozrysowane zostaną szablony, a po ich zatwierdzeniu przez miejskiego konserwatora zabytków, odtworzone będą zdobienia. Zakończenie konserwacji elewacji od strony Wałów Chrobrego planowane jest na jesień 2012. Całość prac rewitalizacyjnych dobiegnie końca w lutym 2014. Zadanie jest realizowane dzięki wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Źródło: www.szczecin.uw.gov.pl, stan z dnia 23 marca 2012 r.