Jak wynika z aktualnego rejestru biogazowni rolniczych Agencji Rynku Rolnego, w Polsce działa obecnie w sumie 31 instalacji tego typu, a od początku 2013 roku przybyły w nim już dwie nowe biogazownie rolnicze.

Pierwsza z nich jest zlokalizowana w Koczergach (woj. lubelskie), a jej moc wynosi 1,2 MWe i 1,3 MWt. Operatorem biogazowni rolniczej w Koczergach jest firma DMG Sp. z o.o. Natomiast druga z dodanych w tym roku do listy ARR biogazowni rolniczych znajduje się w Kostkowicach (woj. śląskie). Jej moc elektryczna wynosi 0,6 MW, a moc cieplna - 0,608 MW. W tym wypadku inwestorem jest Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski Sp. z o.o.