Mieszkania znajdują się w czterokondygnacyjnym bloku przy ul. Kamiennej. Mają powierzchnię od 38 do 62 m kw. Cztery z nich są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - poinformował w komunikacie BGK.

Bank BGK wspiera takie inwestycje w formie bezzwrotnych dotacji. "Wysokość wsparcia, w zależności od przedsięwzięcia, może wynieść od 30 proc. do 55 proc. wartości inwestycji. O dofinansowanie mogą się starać gminy, spółki gminne, związki międzygminne, powiaty i organizacje pożytku publicznego" - podał BGK.

Bank poinformował, że w ciągu dziesięciu lat działania rządowego programu, wsparł samorządy i organizacje pozarządowe 945 mln zł. Powstało 15 tys. mieszkań socjalnych, komunalnych, mieszkań chronionych, ale też miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych. Łączna wartość tych inwestycji to prawie 2,9 mld zł. W trakcie budowy jest kolejnych 6,3 tys. mieszkań.

"Miasto (Łomża) po raz pierwszy skorzystało ze wsparcia rządowego programu budownictwa socjalnego i komunalnego, który obsługuje Bank Gospodarstwa Krajowego" - podano. Wyjaśniono, że program wspiera samorządy, których ustawowym obowiązkiem jest zapewnianie mieszkań najuboższym mieszkańcom.

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski mówił podczas oddania mieszkań do użytku, że w ramach wypełniania obowiązków, miasto kupiło również hotel robotniczy, który wkrótce "będzie oddany mieszkańcom Łomży", by zabezpieczać ich podstawowe potrzeby mieszkaniowe. Mówił, że są też plany dot. remontów kamienic, miasto przygotowuje się również do uczestnictwa w rządowym programie Mieszkanie plus.

"Wiemy jak ogromne są potrzeby mieszkaniowe w naszym mieście i wiemy o tym, że ten budynek to jest tak naprawdę tylko część tego, co jest do zrealizowania" - dodał Chrzanowski. Podkreślił, że w Łomży ostatni blok komunalny oddano do użytku 10 lat temu, są "zaległości", które trzeba nadrobić, a oczekiwania są "duże", jest wiele osób, którym trzeba pomóc.

Wiceprezydent Łomży Agnieszka Muzyk zauważyła, że na początku obecnej kadencji samorządu w Łomży było prawie 800 podań o mieszkania socjalne i komunalne. Od tamtego czasu przybyło kolejnych 250 podań. Powiedziała, że w większości rodziny te spełniają kryteria otrzymania lokalu socjalnego, żyją w tragicznych warunkach, wymagają pomocy.

W Podlaskiem w ramach rządowego programu zbudowano 518 mieszkań z dofinansowaniem z BGK m.in. w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Grajewie, Hajnówce, Siemiatyczach, Suwałkach i Zambrowie. Łączna wartość tych inwestycji to - jak podał BGK - ok. 50 mln zł. Trwa budowa kolejnych 197 mieszkań.(PAP)

autor: Izabela Próchnicka

edytor: Anna Mackiewicz