Lasy Państwowe organizują pomoc i uprzątanie strat. – Służby Lasów Państwowych panują nad sytuacją i walczą o jak najszybsze uporządkowanie terenów po nawałnicach - podkreśla minister Marcin Korolec.
W komentarzu do tragicznych wydarzeń związanych z trąbami powietrznymi i nawałnicami, jakie przeszły także nad obszarem Lasów Państwowych Janusz Zaleski, Główny Konserwator Przyrody, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska podkreśla:- Zniszczenia na terenach Lasów Państwowych dotkniętych nawałnicami oceniam jako bardzo poważne. To niewątpliwie jedna  z poważniejszych katastrof naturalnych od czasu tragicznej nawałnicy k. Pisza na Mazurach, która miała miejsce 10 lat temu. Jednak Lasy Państwowe są bardzo dobrze przygotowane, by poradzić sobie z tą sytuacją. Trwa akcja porządkująca. Zgodnie z informacjami płynącymi z nadleśnictw sytuacja jest możliwa do opanowania siłami i środkami Lasów Państwowych. Wszystkie niezbędne środki, sprzęt i procedury zostały uruchomione. Działania będziemy weryfikować wraz ze spływającymi od leśników na bieżąco danymi. Nie można teraz dokładnie oszacować strat, ale będziemy trzymali rękę na pulsie prac porządkujących.

Źródło: MŚ