Tegoroczne, dwunaste już, Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur potrwa do 30 kwietnia. Tym razem hasłem przewodnim jest „Sprzątam, segreguję, szanuję”. W działania, podobnie jak w latach ubiegłych, zostaną zaangażowane społeczności szkolne, leśnicy, myśliwi i samorządowcy. Co roku najaktywniejszą grupę stanowią uczniowie placówek oświatowych.
Mimo tego, że akcja odbywa się już po raz kolejny, to za każdym razem w lasach zbierane są setki kilogramów śmieci. Między innymi dlatego Wiosenne Sprzątanie jest co roku kontynuowane. Jednym z najważniejszych czynników decydujących o wspólnym sukcesie, czyli osiągniętym odpowiednim efekcie ekologicznym, jest współpraca na wielu płaszczyznach.

Koordynatorami lokalnymi w poszczególnych częściach województwa będą centra edukacji ekologicznej. To właśnie do tych ośrodków mają swoją chęć udziału zgłaszać poszczególne placówki oświatowe z regionu. Tu otrzymają m.in. wsparcie finansowe na zakup niezbędnych w akcji gumowych rękawiczek, czy też worków na odpady. Będą mogły złożyć specjalne sprawozdanie, dzięki któremu najbardziej zaangażowani w Wiosenne Sprzątanie zostaną nagrodzeni. Szczególnie premiowane będą wspólne działania, szczególnie ukierunkowane na tworzenie nowych lub pielęgnację istniejących remiz śródpolnych, prowadzenia prelekcji i zajęć dotyczących bioróżnorodności, a zwłaszcza ochrony populacji zająca i kuropatwy. Podsumowanie akcji odbędzie się w sobotę, 9 czerwca na plaży miejskiej w Giżycku i będzie miało charakter pikniku.


Źródło: www.wfosigw.olsztyn.pl