Pytanie
Polska firma (PKPiR) sprzedaje towar poza granice Polski. Dokonując sprzedaży na rzecz firmy z Wielkiej Brytanii wystawiła fakturę 24 czerwca 2014 r. oraz sporządziła tzw. "potwierdzenie odbioru towaru". Paczka z towarem została nadana dnia 3 lipca 2014 r. i wysłana Pocztą Polską. Do nabywcy dotarła dnia 9 lipca 2014 r. - z taką też datą zostało uzupełnione potwierdzenie odbioru towaru i odesłane do nadawcy.
W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy?
Z którego dnia należy pobrać kurs przeliczeniowy?
Faktura wystawiona została w euro, a następnie przeliczona zgodnie z umową zawartą z kontrahentem - wg kursu sprzed dnia wystawienia faktury. Na dokumencie znajdują się także odpowiadające kwoty wyrażone w złotówkach.
Czy w księdze należy ująć wyrażoną w złotówkach kwotę netto, czy też odpowiednio przeliczyć kwotę wyrażoną w euro (jeśli tak, to wg jakiego kursu)?