Pytanie
Jestem osobą fizyczną rozliczającą się na PKPiR, oraz jestem udziałowcem spółki cywilnej rozliczanej na pełnych księgach. Sprzedaję w obu przypadkach za pośrednictwem Internetu licencje na grafiki, prezentacje, itp. W momencie sprzedaży nie jestem jeszcze faktycznym właścicielem ww. licencji - zgodnie z umową podpisaną z właścicielem produktu, mam prawo do dokonania sprzedaży licencji a następnie po zakończonym kwartale wystawiam w imieniu autora na swoją firmę fakturę na zakup licencji lub - w zależności od umowy, przesyłam autorowi wykaz sprzedanych licencji i na tej podstawie autor obciąża mnie za sprzedane licencje. W moim przypadku występuje sytuacja, gdy dokonam sprzedaży licencji np. w styczniu a koszt nabycia tej licencji będę mógł udokumentować fakturą wystawioną przez właściciela produktu dopiero w marcu.
W którym momencie na gruncie podatku od osób fizycznych powstaje przychód, koszt uzyskania przychodu w postaci ceny licencji jaką muszę zapłacić?
Czy wiedząc jaki jest koszt nabycia przeze mnie licencji (wynika to z umowy), mogę już w styczniu naliczyć sobie kosz nabycia licencji i obniżyć dochód?
Którymi przepisami mogę się podpierać?