Pytanie
Nauczyciel zwrócił się z prośbą o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia od 1 września 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. Dyrektor nie udzielił urlopu - sprawa trafiła do sądu, w wyniku czego sąd uznał, że należy udzielić nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia od 1 września 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. Wyrok uprawomocni się od 5 grudnia 2013 r.
Czy dyrektor powinien udzielić urlopu od 5 grudnia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. zgodnie z orzeczeniem lekarskim, czy od 5 grudnia 2013 r. do 4 grudnia 2014 r. zgodnie z długością trwania zwolnienia lekarskiego?