Pytanie
Spółka jako czynny podatnik VAT UE (w PL) chce dokonywać dostaw do Francji przez skład konsygnacyjny położony we Francji. Nie jest to magazyn typu call-of-stock, lecz magazyn, z którego dostawy będę dokonywane na rzecz różnych podmiotów francuskich posługujących się nr VAT z przedrostkiem FR.
Czy w takim przypadku Spółka wykazuje WDT, a jej kontrahent francuski WNT?
Czy Spółka powinna wykazywać przemieszczenie towarów własnych, zarejestrować się we Francji dla celów VAT i wykazać w Polsce WDT, we Francji WNT i dostawę towarów we Francji na rzecz podmiotów francuskich?