Pytanie
Dnia 19 maja 2014 r. osoba złożyła prośbę o natychmiastowe uchylenie, czyli od 1 maja 2014 r., decyzji przyznającej świadczenia rodzinne w związku z tym, że 19 maja 2014 r. otrzymała na swoje konto z ZUS zaliczkową wypłatę renty rodzinnej (z rentą nie spełnia kryterium dochodowego). Ustnie oświadczyła, że nic już nie chce pobierać skoro ZUS dokonał wypłaty. Mąż klientki zmarł 8 lutego 2014 r. i faktycznie od tego czasu toczy się postępowanie w ZUS (wszystkie pisma z ZUS klientka na bieżąco nam przedstawiała), nie ma wydanej żadnej decyzji ostatecznej. Zaliczkową wypłatę renty, ZUS przyznał ze względu na trudną sytuację klientki.
Czy jeśli strona prosi o uchylenie decyzji to MOPS ma obowiązek uchylić od 1 maja 2014 r., czy faktycznie powinien czekać na decyzję ZUS, ale wówczas, który miesiąc będzie drugim miesiącem otrzymania świadczenia (otrzymania decyzji, otrzymania zaliczki z ZUS, czy właściwego świadczenia)?