Pytanie
Podatnik przez okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2014 r. był zatrudniony na umowę o pracę. W dniu 1 października 2014 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca zgłosił się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i w październiku zapłacił w terminie składkę chorobową od maksymalnej możliwej podstawy. W listopadzie przedsiębiorca chciałby skorzystać z zasiłku opiekuńczego ze względu na chorobę dziecka do lat 14.
W jaki sposób ZUS obliczy kwotę zasiłku opiekuńczego?
Czy ZUS będzie brał pod uwagę wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu umowy o pracę czy tylko okres jednego miesiąca opłacania składki ubezpieczenia chorobowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?