Pytanie
W jaki sposób zaksięgować i opodatkować nieodpłatne przekazanie pracownikowi książek?
W 2011 r. w muzeum realizowaliśmy projekt dotyczący publikacji książki "Monografii historycznej" finansowanej w 67% ze środków MKiDN i reszta udział własny muzeum. Napisania książki nieodpłatnie w ramach zakresu czynności pracowniczych na mocy zawartej umowy podjął się pracownik muzeum. W zamian za to zgodnie z zawartą umową pracodawca zobowiązuje się do przekazania pracownikowi 250 egzemplarzy opublikowanej książki. Realizując projekt książka nie była przeznaczona do sprzedaży, dlatego też od faktur dokumentujących jej wytworzenie (korekta tekstu, wydruk) nie był odliczany VAT naliczony. Otrzymane dofinansowanie nie miało wpływu na cenę i też od tego dofinansowania nie był pobrany VAT należny. Książce w drukarni nadano numer ISBN.
Czy przekazanie książek pracownikowi będzie nieodpłatnym świadczeniem w ramach stosunku pracy?
Czy muzeum ma odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, a wartość przekazanych książek na koniec roku ująć w PIT-11 jako przychód ze stosunku pracy pracownika? Co będzie się działo z bezpłatnie przekazanymi egzemplarzami do kwoty 100 zł i powyżej 100 zł dla jednej osoby, bądź instytucji zaprzyjaźnionej na gruncie podatku dochodowego?