Pytanie
Spółka z siedzibą w Polsce zatrudnia pracownika i deleguje go do pracy do Norwegii. Zakłada, że pracownik będzie pracował i przebywał tam krócej niż 183 dni. Z wypłacanego wynagrodzenia pobiera zaliczkę na podatek dochodowy i wpłaca na konto polskiego urzędu skarbowego. Pracownicy przebywają i pracują powyżej 183 dni w Norwegii, więc od momentu przekroczenia tych dni spółka zaprzestaje pobierania polskiego podatku, zaczyna płacić podatek w Norwegii. Kończy się rok podatkowy i spółka musi wystawić PIT-4R oraz PIT-11 dla pracowników.
Czy pobrane zaliczki za miesiące do 183 dni wykazuje na PIT-4R jako nienależnie pobrane i występuje z wnioskiem o nadpłatę i zwrot wpłaconych zaliczek?
Jak wypełnić PIT-11, bez informacji o pobranych zaliczkach, tak aby nie doszło do sytuacji, ze zarówno spółka jako płatnik oraz pracownicy jako podatnicy wykazują nadpłatę w podatku?
Jak powinno wyglądać wypełnienie PIT-4R oraz PIT-11 oraz kto wykaże nadpłatę: płatnik czy pracownicy w indywidualnie składanych zeznaniach?