Pytanie
Jak należy prawidłowo obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy poszczególnych wspólników spółki cywilnej w sytuacji wstąpienia i wystąpienia jej wspólników?
Do spółki cywilnej składającej się z dwóch wspólników, których udziały wynosiły po 50%, dnia 22 maja 2014 r. wstąpił nowy wspólnik. Po jego wstąpieniu udziały w spółce dla poszczególnych wspólników kształtowały się na poziomie 50% 49% i 1%. Z kolei dnia 30 maja 2014 r. ze spółki wystąpił jeden ze wspólników w wyniku czego udział pozostających w spółce wspólników kształtował się na poziomie 99% i 1%. Na dzień wstąpienia jak i wystąpienia wspólników sporządzone zostały remanenty.
Czy obliczając zaliczki na podatek dla poszczególnych wspólników należy uwzględnić remanenty?
Proszę o podanie przykładowego rozliczenia zaliczki dla poszczególnych wspólników.