Pytanie
Prowadzę działalność gosp. od 2006 r., jestem czynnym podatkiem VAT i byłem nim przez cały ten czas. Od 2010 r. do dnia dzisiejszego realizuję inwestycję polegającą na budowie budynku usługowo-mieszkalnego, wartość której wielokrotnie przekroczyła 15.000 zł (do chwili obecnej). Do celów rozliczenia inwestycji w 2010 r. została podjęta decyzja na podstawie danych z projektu budowlanego że: -72,04% powierzchni budynku zostanie wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług w tym też procencie został odliczony podatek naliczony VAT z faktur inwestycyjnych - 24,20% część mieszkalną, która będzie służyła prywatnym celom -3,76% część wspólna inwestycji Od tych dwóch części nie był odliczony Podatek naliczony VAT. Po czym w lipcu bieżącego roku nastąpiła zmiana przeznaczenia części inwestycji i w związku z powyższym podjąłem decyzję o zmianie udziału procentowego budynku usługowego -mieszkalnego w następujący sposób: część usługowa -74,08% oraz część mieszkalna 25,92%.
W jaki sposób, w związku ze zamiana przeznaczenia części budynku, mogę skorygować deklaracje VAT?
Czy mogę tego dokonać jednorazową korektą na podstawie art. 91 ust. 8 ustawy czy poprzez złożenie deklaracji korygujących za kolejne miesiące trwania inwestycji?
Moim zdaniem zgodnie z art. 91 ust. 8 ustawy mogę dokonać jednorazowej korekty deklaracji za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia części budynku, ponieważ decyzja o zmianie przeznaczenia części budynku do działalności opodatkowanej została podjęta przed przyjęciem budynku do używania i ujęciem w ewidencji środków trwałych. Ponadto wskazana część tego budynku nie była używana do celów prywatnych ani prowadzenia nieopodatkowanej działalności gospodarczej.