Pytanie
Jestem osobą prywatną prowadzącą działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu i rozliczam się podatkiem liniowym. Mieszkanie to nie jest wpisane do środków trwałych i w przyszłości chcę je wynajmować. Obecnie przeprowadzam remont mieszkania. We wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oprócz innych obecnie wykonywanych rodzajów działalności) mam zgłoszone PKD 68.20.Z wynajem, czego obecnie nie wykonuję.
Czy mogę rozliczyć wynajem wyżej wymienionego mieszkania poza działalnością gospodarczą i skorzystać z ryczałtu w wysokości 8,5%?
Jeśli tak, to czy muszę dopełnić jakiś formalności w urzędzie skarbowym?
Czy jeśli zdecyduję, że jednak będę rozliczać wynajem w ramach działalności, to muszę zaliczyć mieszkanie do środków trwałych?
Czy koszty związane z przeprowadzonym remontem (nie modernizacją) mogę zaliczyć w koszty działalności w chwili ich poniesienia (jeśli mieszkanie nie jest środkiem trwałym)?
Czy wynajmowanie mieszkania mogę rozliczać na zasadach podatku liniowego?
Jeśli po przeprowadzonym remoncie i zaliczeniu wydatków do kosztów podatkowych zmienię siedzibę prowadzonej działalności gospodarczej, będę zmuszony do wycofania z kosztów podatkowych wydatków poniesionych na remont jeśli wyremontowane mieszkanie wynajmę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub poza prowadzoną działalnością gospodarczą "prywatnie"?