Pytanie
Pracownik zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy ma ustalony następujący rozkład pracy: w poniedziałek od 7:30 do 18:00 (tj. 10,5 godz.) oraz wtorek, środa, czwartek – od 7:30 do 15:30 (po 8 godz.), natomiast w piątek od 7:30 do 13:00 (tj. 5,5 godz.). Opisaną regułę określa regulamin pracy. W takim stanie faktycznym pracownik złożył podanie o urlop wypoczynkowy na piątek.
Czy w związku z udzielonym urlopem, pracownikowi należą się do zwrotu (w innym terminie) 2,5 godziny, z uwagi na brak możliwości ich odbioru w piątek?
Czy w takiej sytuacji, urlop wypoczynkowy udzielony pracownikowi w piątek obejmuje 8 godzin czy 5,5 godz. (gdyby bowiem nie urlop, taką liczbę godzin przepracowałby on w tym dniu)?
Analogiczny problem wystąpi, jeżeli w dniu, w którym praca ma trwać krócej (tj. 5,5 godz., jak w naszym przypadku - w piątek) wypada np. święto.
Czy za taki dzień wolny od pracy, należy pracownikowi oddać 2,5 godz. w innym dniu?
Jeżeli taki zwrot przysługuje, to czy pracownik powinien zwracać się z wnioskiem do pracodawcy?
Jakimi zapisami w regulaminie moglibyśmy rozwiązać ten problem?