Pytanie
W firmie zatrudniającej 25 pracowników, jeden z pracowników otrzymał wypowiedzenie umowy z winy pracodawcy (nie jest to likwidacja stanowiska pracy), firma więc mimo że jest to zwolnienie indywidualne będzie wypłacała odprawę.
W jaki sposób należy wyliczyć podstawę odprawy jednomiesięcznej (pracownik jest zatrudniony krócej niż 2 lata)?
Umowa rozwiązała się 9 marca 2013 r.; pracownik wynagrodzenie ma płatne do 10-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
Czy należy kierować się datą wypłaty, czy miesiącami, za które wynagrodzenie jest należne?
Pracownik w grudniu 2012 r. był cały prawie miesiąc na urlopie bezpłatnym, w styczniu i lutym 2013 r. miał kilka dni zwolnienia lekarskiego.
Jaką zastosować podstawę - rzeczywiście wypłaconą czy z umowy o pracę?