Pytanie
Spółka zakupiła działki gruntu (prawo wieczystego użytkowania gruntów), na których realizuje inwestycje deweloperskie. Dokonała administracyjnego podziału działek pod budynki mieszkalne, a także drogę wewnętrzną. W chwili bieżącej wybudowała jeden budynek mieszkalny oraz część drogi wewnętrznej, która jest niezbędna do użytkowania budynku. Na działce drogowej dodatkowo wybudowany jest niewielki budynek gospodarczy do przechowywania sprzętu ogrodniczego i do porządkowania terenu. Poszczególne lokale mieszkalne są sprzedawane (ze stawką VAT 8%) wraz z udziałem w działce drogowej i poniesionych nakładach na drogę (ze stawką VAT 23%). Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego oraz oddzielnie pozwolenia na użytkowanie części drogi, przystąpiliśmy do sprzedaży notarialnej lokali wraz z udziałem w działce gruntowej pod budynkiem mieszkalnym. Sprzedaż działki drogowej wraz z nakładami nastąpi dopiero w 2013 r. (po uzyskaniu pozwolenia na budowę wszystkich budynków mieszkalnych) na co klienci wyrazili zgodę w akcie notarialnym. Koszty wybudowania części drogi wewnętrznej przyjętej do użytkowania zostały zaksięgowane w koszty budowy budynku mieszkalnego i ich wyodrębnienie jest niemożliwe. W związku z powyższym:
W jaki sposób można określić koszt wytworzenia działki drogowej wraz z nakładami na budowę odcinka drogi a także budynku, który jest na nim postawiony?