Pytanie
Do spółki z o.o. wniesiony został aport w postaci przedsiębiorstwa spółki cywilnej. Wspólnicy spółki cywilnej objęli więc udziały w spółce z o.o. Są to udziały na zasadzie współwłasności łącznej.
W jaki sposób dokonać "przekształcenia" tych udziałów na rzecz poszczególnych wspólników, tak aby udziałowcem spółki z o.o. nie była spółka cywilna lecz poszczególni byli wspólnicy spółki cywilnej, która będzie podlegać likwidacji?