Pytanie
Proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące ustalenia wartości podatkowej (czyli docelowego kosztu uzyskania przychodu, w przypadku zbycia takiego majątku) gruntu w niżej opisanych przypadkach. W trakcie tworzenia spółki komandytowej, wspólnik (osoba fizyczna) do niej przystępujący wnosi do spółki jako wkład zorganizowaną część przedsiębiorstwa, która obejmuje inwestycje budowlaną prowadzoną na gruncie w przeszłości nabytym przez tego wspólnika, a później wprowadzonym do jednoosobowej działalności gospodarczej. W trakcie tworzenia spółki komandytowej, wspólnik (osoba fizyczna) do niej przystępujący wnosi do spółki jako wkład grunt, który objął w przeszłości w drodze spadku lub darowizny, zwolnionych z opodatkowania. W trakcie tworzenia spółki komandytowej, wspólnik (osoba fizyczna) do niej przystępujący wnosi do spółki jako wkład grunt, który objął w przeszłości w drodze kupna. Na gruncie powstaną domy, które następnie zostaną sprzedane klientom spółki komandytowej wraz częścią gruntu. Wkład wspólnika został wyceniony w trakcie tworzenia spółki komandytowej na kwotę np. 500.000 zł, jednak nie było to poprzedzone wyceną rzeczoznawcy, a spółka jest spółką osobową, więc w efekcie tej operacji nie powstały żadne udziały.
W jaki sposób powinien zostać ustalony podatkowy koszt podczas sprzedaży tego gruntu wraz z inwestycją?