- Jeśli nadal będziemy podążać dotychczasową drogą, nie będziemy w stanie w sposób zrównoważony i trwały zaspokajać rosnącego zapotrzebowania na energię na świecie. Szczególnie w sektorze budownictwa drzemie ogromny potencjał oszczędności energii, której zużycie może być ograniczone od 80 do 90% bez obniżenia komfortu.

Kraje z całego świata zaczynają to rozumieć. W Korei Południowej i Kalifornii, począwszy od roku 2020 powstawać będą już tylko "budynki o zerowym zużyciu energii netto", a ta sama data zapoczątkuje w krajach europejskich wymóg wznoszenia jedynie "budynków o niemal zerowym zużyciu energii". Przyszła europejska dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej również przewiduje wysoki wskaźnik modernizacji istniejących budynków publicznych.

W odniesieniu do tych wszystkich, nowych standardów efektywności, budownictwo pasywne stanowi podstawę sprawdzonych i opłacalnych rozwiązań w zakresie nowych budynków i modernizacji istniejących. Budownictwo pasywne stanowi kluczową szansę dla projektantów, decydentów i właściwie całego sektora budownictwa - jest to fakt, który będzie wyraźnie widoczny na Konferencji Budownictwa Pasywnego w Hanowerze.

Jakie są najważniejsze kryteria budownictwa zrównoważonego? Czy efektywność energetyczna rzeczywiście jest właściwą metodą? W jaki sposób możemy ocenić energię wbudowaną (produkowaną)?

16. Międzynarodowa Konferencja Budownictwa Pasywnego, która odbędzie się w Hanowerze, Niemcy, w dniach 4 - 5 maja 2012 r. będzie poświęcona tym i innym pytaniom. Konferencja, organizowana przez Passive House Institute oraz proKlima, zaoferuje także obszerny program wydarzeń pobocznych, takich jak: kursy wprowadzające, forum branżowe i kilka wycieczek do domów pasywnych w regionie Hanoweru. Na wystawie budownictwa pasywnego, która odbywać się będzie równolegle do Konferencji, ponad setka wystawców zaprezentuje swoje produkty i rozwiązania dla nowych budynków pasywnych oraz modernizacji istniejących budowli.

16. Międzynarodowa Konferencja Budownictwa Pasywnego oraz Wystawa Elementów Budownictwa Pasywnego odbędą się 4 - 5 maja 2012 r.

Wycieczki - 6 maja 2012 r.

Program ramowy - 2 - 6 maja 2012 r.

Obiekt: Hannover Congress Centrum HCC

Źródło: IG Passivhaus Deutschland