Za ustawą, która ma wejść w życie 30 dni po opublikowaniu, głosowało 420 posłów, jedna osoba była przeciw i jedna się wstrzymała. Już podczas drugiego czytania posłowie opozycji zapowiedzieli, że poprą te przepisy.

Za sprawą nowych przepisów rząd chce zwiększyć bezpieczeństwo. Jak? Wprowadzając surowe kary za manipulowanie rejestrowanymi danymi oraz zwiększając wiarygodność warsztatów wykonujących instalacje, naprawy, sprawdzenia i przeglądy tachografów. Za podłączenie do tachografu oprogramowania do przerabiania danych będzie groziło maksymalnie 15 tys. zł. Ustawa wprowadza też zakaz reklamy i sprzedaży takich urządzeń. Za złamanie tego zakazu będzie grozić kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.

Obecnie w pojazdach zamontowane są dwa rodzaje tachografów - analogowe i cyfrowe. Zagadnienia dotyczące tych dwóch generacji urządzeń regulują dwie oddzielne ustawy. Nowa ustawa o tachografach ma ujednolicić i objąć swoim zakresem, w jednym akcie prawnym, wszystkie wymagania dotyczące obu generacji tachografów.