Zgodnie z nowym projektem ustawy o OZE, w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wprowadzony zostanie zapis mówiący, iż na zakup kotłów na biomasę o zainstalowanej mocy cieplnej do 50 kW wykorzystujących biomasę i kwalifikowanych jako „Kotły centralnego ogrzewania wytwarzające gorącą wodę lub parę o niskim ciśnieniu” (PKWiU ex 25.21.12.0) wprowadzona zostanie stawka podatku VAT wynosząca 0%.

Z kolei na zakup biomasy w postaci peletu lub brykietu przeznaczonej do spalania jako opał w kotłach na biomasę o zainstalowanej mocy do 50 kW stawka podatku VAT zostanie obniżona do 8%. Sprzedawca biomasy będzie zobowiązany do uzyskania od swoich klientów oświadczenia, że nabywana biomasa jest sprzedana w celu wykorzystania na cele opałowe w w/w urządzeniach. Oświadczenie to powinno być załączone do kopii paragonu lub kopii innego dokumentu sprzedaży wystawionego nabywcy, a w przypadku braku takiej możliwości sprzedawca będzie zobowiązany wpisać na oświadczeniu numer i datę wystawienia dokumentu potwierdzającego tę sprzedaż.

Specjalne wsparcie dla kotłów na biomasę wydaje się sensownym krokiem z przynajmniej dwóch powodów. Kotły na biomasę ze względu na stałość i przewidywalność produkcji energii są dobrym dodatkiem do instalacji OZE takich jak kolektory słoneczne, które w okresach gorszego nasłonecznienia wymagają uzupełnienia dodatkowym źródłem ciepła. Poza tym produkcja kotłów na biomasę to pewnego rodzaju polska specjalność. Ulgi na zakup kotłów to więc także wsparcie rodzimych przedsiębiorstw, które odnotują większe zainteresowanie ich produktami.

Ponadto, popyt na kotły na biomasę będą generować głównie gospodarstwa domowe. Dlatego zmniejszenie VAT na zakup tego rodzaju urządzeń może istotnie zwiększyć atrakcyjność takich inwestycji. W obrocie między firmami zmniejszenie VAT-u nie miałoby większego znaczenia. Dla gospodarstw domowych, które VAT-u odpisać nie mogą, proponowane rozwiązanie sprawia, że kotły i kupowana do nich biomasa staną się bardziej atrakcyjną alternatywą w porównaniu choćby do pieców węglowych.

Źródło: www.gramwzielone.pl,