Jak informuje "Rzeczpospolita", chodzi o pieniądze z regionalnych programów operacyjnych, które wpływają właśnie do powiatowych urzędów pracy. Rozdziałem tych środków zajmują się wojewódzkie urzędy pracy. – Ten rok jest bardzo nietypowy, bo dopiero teraz dostaliśmy pieniądze z nowej perspektywy programowania na lata 2014–2020. Na dniach do powiatowych urzędów pracy w województwie wielkopolskim trafi 37 mln zł – mówi Sławomir Wąsiewski, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.
W skali całego kraju do powiatowych urzędów pracy trafi 600 milionów złotych, które wykorzystać mogą przede wszystkim przedsiębiorcy zainteresowani zatrudnieniem nowych pracowników. Pieniądze muszą być szybko wydane, urzędy będą więc preferowały najdroższe formy wsparcia, np. 23 tys. zł zwrotu kosztów wyposażenia czy doposażenia stanowiska dla bezrobotnego. W zamian za wsparcie przedsiębiorca zobowiązuje się do zatrudniania bezrobotnego przez dwa lata na dofinansowanym stanowisku. Więcej>>>